Stowarzyszenie NIE WIDZĘ PRZESZKÓD - jakie ma cele?

niewidzeprzeszkod
Celem Stowarzyszenia jest zachęcanie i ułatwianie społecznej, kulturalnej i ekonomicznej integracji wszystkich osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym współpracy. Ich cele obejmują podnoszenie świadomości na temat kwestii związanych z niepełnosprawnością, sprzeciwianie się uprzedzeniom i dyskryminacji, promowanie praw osób niepełnosprawnych w celu stworzenia bardziej integracyjnego społeczeństwa. Razem z niewidzeprzeszkod.pl dowiedz się, jak możesz pomóc.

Ruch na rzecz praw osób niepełnosprawnych - jak to działa?


Ruch na rzecz praw osób niepełnosprawnych jest potężnym i rozwijającym się ruchem. W ciągu ostatnich kilku lat ruch ten zdołał rozrosnąć się i rozrosnąć się poprzez podnoszenie świadomości, organizowanie protestów i współpracę z politykami nad ustawodawstwem.

Ruch na rzecz praw osób niepełnosprawnych jest potężnym i rozwijającym się ruchem. W ciągu ostatnich kilku lat ruch ten zdołał rozrosnąć się i rozrosnąć się poprzez podnoszenie świadomości, organizowanie protestów i współpracę z politykami nad ustawodawstwem.

8 sposobów wspierania osób niepełnosprawnych


fizycznych i psychicznych. Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje niepełnosprawność jako „ograniczenie w funkcjonowaniu lub zdolności spowodowane upośledzeniem”. Istnieje wiele różnych rodzajów niepełnosprawności, w tym: niepełnosprawność fizyczna, sensoryczna, intelektualna, umysłowa, trudności w uczeniu się i samoopieka.

Ważne jest, aby wiedzieć, jak ważna jest dostępność dla osób niepełnosprawnych, ponieważ może ona uczynić ich życie łatwiejszym i przyjemniejszym. Może również pomóc im poczuć się bardziej włączonymi w społeczeństwo.

8 sposobów na lokalną pomoc osobom niepełnosprawnym:

  1. Zaoferuj miejsce w transporcie publicznym

  2. Zapewnij pomoc podczas wydarzeń publicznych

  3. Daj czas na opiekę osobistą

  4. Upewnij się, że Twoje środowisko fizyczne jest dostępne
  5. Zaproponuj elastyczny grafik pracy

  6. Zapewniaj wsparcie na platformach społecznościowych (Facebook, Twitter) oraz w miejscu pracy

  7. Oferuj miejsca pracy i możliwości w lokalnych społecznościach lub firmach, które cenią różnorodność i włączenie

  8. Opowiadaj się na rzecz równości osób niepełnosprawnych