VI Bieg Integracyjny – XVIII Edycja Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”

02.06.2017 odbył się VI Bieg Integracyjny – zoragniazowany przez   Stowarzyszenie „Nie Widzę Przeszkód”. Wydarzenie odbyło się w ramach XVIII Edycji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych –  „Kocham Kraków z Wzajemnością”. Rywalizacja odbyła się na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Śródmieście przy pl. Na Groblach, uczestnicy zmierzyli się na dystansach:W ubiegły piątek (02.06.2017) odbyła się VI. Edycja Bieg Integracyjny – zorganizowana przez naszę Stowarzyszenie w ramach obchodów XVIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki uprzejmości kolegów z Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Śródmieście w Krakowie – zapraszamy uż dziś do obejrzenia galerii zdjęć, więcej na
www.niewidzeprzeszkod.pl
Rywalizacja na bieżni sportowej odbyła się w tym roku na dystansach:
600m – Bieg zasadniczy kobiet
300m – Bieg dla sprinterów
300m –Bieg dla osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Do rywalizacji zaprosiliśmy niepełnosprawną młodzież oraz pełnosprawnych rówieśników.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety startowe, słodkie upominki oraz w tym roku specjalne okazjonalne chusty pamiątkowe.
Gratulujemy Wszystkim biorącym udział w biegu!!!
Zapraszamy za rok!

więcej zdjęć znajdziecie na: https://www.dropbox.com/sh/cvydd31f7ddm4uv/AABHFyBa7klBHLm8sN2hutioa?dl=0&preview=IMG_3268.jpg

Zapraszamy do obejrzenia filmu z imprezy: https://www.youtube.com/watch?v=ooWwS-dvxhQ&feature=youtu.be

 

REGULAMIN VI BIEGU INTEGRACYJNEGO

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD” ul. Piotra Kluzeka 5/31; 31-222 Kraków

Telefon 663 038 019.  e-mail: kontakt@niewidzeprzeszkod.pl
II. CEL IMPREZY
Promocja Gminy Miejskiej Kraków jako przyjaznej osobom z niepełnosprawnością, integracja społeczności lokalnej oraz środowiska osób z niepełnosprawnością, popularyzacja biegania jako najłatwiejszej formy ruchu; zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu; wpisanie się w obchody XVIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”

III. TERMIN I MIEJSCE
02.06.2017 r. godz. 11.00, Boisko Sportowe MOS Śródmieście Plac Na Groblach 23, 31-101 Kraków

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
– osoby dorosłe po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań oraz po okazaniu dowodu tożsamości w celu weryfikacji.
– dzieci i młodzież do lat 18-tu po podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna (należy okazać dokument, np. legitymację szkolną w celu zweryfikowania wieku).
– osoby niepełnosprawne po okazaniu legitymacji o niepełnosprawności

V. BIURO ZAWODÓW
Zapisy prowadzone będą:

– drogą mailową kontakt@niewidzeprzeszkod.pl (do dnia 30.05.2017)

– w biurze zawodów w godzinach 10.00 – 10.30

VI. PROGRAM IMPREZY
10.00 – otwarcie biura zawodów

11.00 – przywitanie uczestników i otwarcie imprezy

11.30 – 12.30 – star zawodników w poszczególnych grupach

13.00 – dekoracja zwycięzców

13.30 – zakończenie zawodów

VII.TRASA BIEGU
1200m – Bieg zasadniczy mężczyzn

600m  – Bieg zasadniczy kobiet

300m – Bieg dla sprinterów

300m  –Bieg dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność nie pozwala na przebiegnięcie dłuższego dystansu.

VIII. OPIEKA MEDYCZNA
Opiekę medyczną zapewnia organizator. Na terenie MOS w czasie trwania zawodów znajdować się będzie ratownik medyczny

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi biegu. Podpisanie odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.