Róża Wiatrów Ryn 2014

W ramach projektu zorganizowany zostanie dziewięciodniowy (wliczając datę wyjazdu i przyjazdu) wypoczynek na terenie Wielkich Jezior Mazurskich. Będzie on miał charakter obozu żeglarskiego połączonego z aktywnym wypoczynkiem: turystyką pieszą połączoną z zajęciami Nordic Walking.

Aktualności:Za port macierzysty obozu (gdzie cumować będzie łódź oraz rozbite zostaną namioty) obrano Mazuryn Yachting w Rynie – małej miejscowości położonej na szlaku Wielkich Jezior. W projekcie weźmie udział jedenastoosobowa ekipa z czego 3 osoby stanowić będą obsługę zadania (sternik, instruktor Nordic Walking oraz osoba odpowiedzialna za techniczno–merytoryczne wsparcie projektu), natomiast osiem osób pełnoletnich (z niepełnosprawnością wzrokową) to bezpośredni beneficjenci. Ekipa zostanie podzielona na dwie grupy, które zamiennie w cyklach po ½ doby (bądź dobowych w zależności od trasy wypraw żeglarskich) uczestniczyć będą w zajęciach z zakresu żeglarstwa oraz Nordic Walking. Ryn jest malowniczo położoną miejscowością leżącą na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, skąd niedaleka droga do tak znanych miejsc jak Giżycko – z jeziorem Niegocin oraz zabytkową twierdzą Boyen, Mikołajki, rezerwat czapli, czy chociażby największe polskie jezioro – Śniardwy. Ponadto ta malownicza miejscowość posiada wiele wspaniałych ścieżek przeznaczonych do turystyki pieszej i rowerowej. Te i wiele innych atrakcji będą mogli podziwiać uczestnicy naszego projektu. Celami projektu „Róża Wiatrów – Ryn 2014” jest aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz aktywny wypoczynek w obszarze sportu, turystyki i rekreacji poprzez

  • ukazanie osobom z niepełnosprawnością wzrokową żeglarstwa oraz Nordic Walking jako alternatywnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
  • pokazanie tego, że każdy bez względu na to, kim jest, skąd pochodzi i jakiego rodzaju ograniczenia go hamują, jest w stanie spełniać swoje marzenia;
  • integracja społeczna środowiska osób z niepełnosprawnością;
  • ukazanie, – zarówno uczestnikom, jak i społeczeństwu – że w sporcie nie ma żadnych barier i że możliwe jest uprawianie przez osoby z niepełnosprawnością niemal każdego rodzaju aktywności sportowej;
  • aktywizacja ruchowa osób z niepełnosprawnością i poprawa ich ogólnego zdrowia psychofizycznego poprzez udział w marszach Nordic Walking rozszerzenie zainteresowań młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo o dorobek kulturowy i przyrodniczy, jaki wpisany jest w klimat żeglarstwa i Wielkich Jezior Mazurskich;
  • ukazanie specyfiki nowej i rzadkiej – jak dla osób mieszkających na ternie Polski południowej – elitarnej dyscypliny sportu, jaką jest żeglarstwo;

Nabór uczestników trwa, serdecznie zapraszamy, zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy.

Projekt współfinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krakowie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa)

Logo MOPS Kraków

Logo PFRON

Partnerami Projektu są:

Logo Mazuryn-Yachting