Para Sochi 2014

W polskich mediach bardzo rzadko można napotkać na relacje zmagań sportowców niepełnosprawnych. Ostatnie sukcesy polskich paraolimpijczyków poprawiły trochę tę sytuację, ale na pewno nie w takim stopniu, aby zadowalało to zarówno kibiców, jak i sportowców. Sport niepełnosprawnych przechodzi teraz trudny okres. Zostały wybrane nowe władze Polskiego Związku Osób Niepełnosprawnych START,, które muszą poradzić sobie z problemami nękającymi zawodników z niepełnosprawnością. Problem jest tym większy, że w 2014 roku odbędą się XI Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Soczi. Na łamach naszego portalu prowadziliśmy relacje z Letnich Igrzysk Paraolimpijskich. Chcemy również udostępniać informacje o wynikach, które uzyskają Polacy podczas zimowej olimpiady u naszych wschodnich sąsiadów. Jednak, aby relacja była jak najlepiej zrozumiana poprosiliśmy Pana Łukasza Szeligę, by w kilku słowach wprowadził nas w przepisy i regulaminy obowiązujące w sportach zimowych osób niepełnosprawnych

 

Logo Sochi 2014

 

 

 

 

 

Narciarstwo alpejskie jest praktykowane na całym świecie i oferuje pięć konkurencji: zjazd, slalom, slalom gigant, supergigant, super kombinację.

Zawodnicy łączą szybkość i zwinność oraz technikę podczas bardzo szybkich i efektownych zjazdów. W zawodach biorą udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety z takimi niepełnosprawnościami jak uszkodzenie rdzenia kręgowego, porażenie mózgowe, amputacje kończyn, wady wzroku.

Zawodnicy rywalizują w trzech podstawowych kategoriach:

 • niewidomi i niedowidzący,
 • jeżdżący na stojąco
 • jeżdżący na siedząco.

W zależności od ich możliwości funkcjonalnych wynik jest przeliczany przez odpowiedni współczynnik przypisany do danej klasy niepełnosprawności i konkurencji. Ten system pozwala sportowcom z różnymi dysfunkcjami konkurować ze sobą. Narciarze z grupy niewidomych i niedowidzących są prowadzeni przez widzących przewodników. U zawodników niewidomych przewodnicy wykorzystują sygnały dźwiękowy płynący z głośników, co pozwala na dość dokładne prowadzenie zawodnika. U zawodników niedowidzących narciarze naśladują przewodników, gdyż mają oni ubrane odblaskowe, pomarańczowe koszulki. Niektórzy sportowcy używają sprzętu, który jest dostosowany do ich potrzeb. Jedni ścigają się na jednej narcie, inni na tzw „mono-ski” (sit-ski).

Klasyfikacja w narciarstwie alpejskim

Klasyfikacja jest bardzo istotna bo to dzięki niej zawodnicy zakwalifikowani do tych samych grup mogą sprawiedliwie ze sobą rywalizować. W narciarstwie alpejskim istnieją 3 główne grupy. W obrębie grup zostały stworzone adekwatne klasy sportowe w stosunku do rodzaju niepełnosprawności, w ramach których stosowane są odpowiednie przeliczniki czasu przypisane do każdej z konkurencji. Poniżej opisane są poszczególne grupy przeliczeniowe:

LW 1-9: Standing (zawodnicy stojący)

Narciarze z dysfunkcjami kończyn dolnych:

 • Grupa LW 1:

Ta klasa sportowa jest przeznaczona dla sportowców z upośledzeniem, które silnie wpływa na obie nogi, na przykład amputacja poniżej kolana obu nóg lub znaczne osłabienie mięśni w obu nogach.

 • Grupa LW 2:

Narciarze mają znacznie słabszą jedną nogę. Niektórzy narciarze mogą być po urazie albo mogą być niepełnosprawni od urodzenia. Są to także zawodnicy ścigający się na jednej nodze (np. po amputacji)

 • Grupa LW 3:

Ta klasa sportowa jest dla sportowców, którzy mają umiarkowane upośledzenie w obu nogach. Jeżdżą na 2 nogach albo na dwóch protezach. Niektórzy narciarze LW 3 mają łagodne problemy koordynacyjne lub osłabienie mięśni w obu nogach albo amputację poniżej kolan w obu nogach.

 • Grupa LW 4:

Typowym przykładem są zawodnicy po amputacji poniżej kolana w jednej nodze. Będą oni wykorzystywać dwie narty podczas zawodów narciarskich.

Narciarze z dysfunkcjami kończyn górnych:

 • Grupa LW 5/7:

Zawodnicy w tej klasie są po amputacji, bądź mają ograniczoną moc mięśni lub problemy 
z koordynacją obydwu kończyn górnych. Ścigają się bez kijków.

 • Grupa LW 6/8:

Narciarze mają upośledzone jedno ramię. Rywalizują z jednym tylko kijkiem narciarskim. Narciarze z mieszanymi dysfunkcjami kończyn górnych i dolnych:

 • Grupa LW 9:

Narciarze w tej klasie są po porażeniach, które wpływają na ręce i nogi. Niektórzy narciarze w tej klasie mają problemy koordynacyjne. Może występować u nich spastyczność lub częściowa utrata kontroli nad jedną stronę ciała.

LW 10-12: SIT -ski (zawodnicy siedzący)

Wszyscy zawodnicy siedzący posiadają zaburzenia wpływające na ich nogi.

 • Grupa LW 10:

Narciarze w tej klasie sportowej nie mają lub mają minimalną stabilność tułowia, na przykład z powodu urazów rdzenia kręgowego lub rozszczepu kręgosłupa. W związku z tym opierają się głównie na ramionach do manewrowania podczas jazdy na nartach.

 • Grupa LW 11:

Narciarze mają kontrolę nad górną częścią tułowia, ale bardzo ograniczoną kontrolę dolnej części tułowia i bioder. Są to zawodnicy z niższym urazem kręgosłupa.

 • Grupa LW 12:

Ta klasa sportowa obejmuje narciarzy, którzy często pasują LW 1-4. Mogą jednak wybrać na początku kariery czy chcą się ścigać na stojąco czy siedząco. Wszystko zależy od ich predyspozycji.

B1-3: Narciarze niewidomi i niedowidzący

 • Grupa B1:

Narciarze w tej klasie sportowej są niewidomi albo mają bardzo niską ostrość wzroku. W celu wyjaśnienia, ich poziom ostrości widzenia jest taki, że zawodnik nie może rozpoznać litery “E” (w rozmiarze 15x15cm) z odległości 25cm. Podczas zawodów są zobowiązani do noszenia zaklejonych szybek w goglach.

 • Grupa B2:

Ten profil klasy sportowej obejmuje sportowców z wyższą ostrością widzenia niż zawodników startujących w klasie B1, ale nie są w stanie rozpoznać litery “E” z odległości 4m. Ponadto, zawodnicy o średnicy pola widzenia mniejszej niż 10 stopni są uprawnieni do tej klasy sportowej.

 • Grupa B3:

B3 jest profilem klasy sportowej zawodników, których średnica pola widzenia jest mniejsza niż 40 stopni lub którzy mają słabą ostrość widzenia. Zawodnicy w grupach B1 – B3 jeżdżą na nartach z przewodnikiem.

Po zapoznaniu się z przepisami nabiera się jeszcze większego szacunku dla wysiłku, który zimowi sportowcy z niepełnosprawnością wkładają podczas zawodów i treningów.

W następnych odsłonach poinformujemy o historii startów naszych Rodaków na zimowych olimpiadach i przybliżymy sylwetki zawodników reprezentujących Polskę.

Igrzyska paraolimpijskie na antenie TVP

TVP 1 “Igrzyska Paraolimpijskie Soczi 2014 – Kronika”
9.03. godz. 20.05, czas – 1’30”
11.03. godz. 20.05, czas – 1’30”
12.03. godz. 20.05, czas – 1’30”
13.03. godz. 20.05, czas – 1’30”
14.03. godz. 20.05, czas – 1’30”
16.03. godz. 20.05, czas – 1’30”

TVP 1 “Igrzyska Paraolimpijskie Soczi 2014”

10.03. godz. 7.45, 11.03. godz. 7.45, 12.03. godz. 7.45, 13.03. godz. 7.45,
15.03. godz. 6.55, 16.03. godz. 6.20,

TVP Sport “Igrzyska Paraolimpijskie Soczi 2014 – Kronika dnia”
7.03. godz. 22.10,
8.03. godz. 21.15,
9.03. godz. 21.15,
10.03. godz. 23.15,
11.03. godz. 23.20,
12.03. godz. 23.45,
13.03. godz. 22.35,
14.03. godz. 22.35,
15.03. godz. 23.50,
16.03. godz. 22.35,
TVP Sport – magazyn “Pełnosprawni” (wtorki)
11.03. godz. 18.30, 25.03. godz. 18.30

TVP 1 – magazyn “Pełnosprawni” (soboty)
1.03. godz. 6.55, (wprowadzenie do IPO)
8.03. godz. 6.50, (relacje z aren IPO)
22.03. godz. 6.45, (podsumowanie IPO, cz. 1) 29.03. godz. 6.50,
(podsumowanie IPO, cz. 2)

PLANOWANE EMISJE PODCZAS IGRZYSK
PARAOLIMPIJSKICH SOCZI ‘2014

(w rozbiciu dziennym, bez uwzględniania kronik po głównym wydaniu
Wiadomości na antenie TVP1)

1.03. godz. 6.55, czas – 15′ (“Pełnosprawni” – IPO) TVP1

7.03. godz. 22.10, czas – 15′ “IPO Soczi 2014 – Kronika dnia” TVP Sport
8.03. godz. 6.50, czas – 15′ “Pełnosprawni” – IPO TVP1
8.03. godz. 21.15, czas – 10′ “IPO Soczi 2014 – Kronika dnia TVP Sport
9.03. godz. 20.05, czas – 1’30 “IPO Soczi 2014 – Kronika” TVP1
9.03. godz. 21.15, czas – 10′ “IPO Soczi 2014 – Kronika dnia” TVP Sport

10.03. godz. 7.45, czas – 12′ “IPO Soczi 2014” TVP1 10.03. godz. 23.15,
czas – 18′ “IPO Soczi 2014 – Kronika dnia” TVP Sport
11.03. godz. 7.45, czas – 12′ “IPO Soczi 2014” TVP1 11.03. godz. 18.30,
czas – 24′ “Pełnosprawni”- IPO TVP Sport 11.03. godz. 20.05, czas – 1’30
“IPO Soczi 2014 – Kronika” TVP1
11.03. godz. 23.20, czas – 18′ “IPO Soczi 2014 – Kronika dnia” TVP Sport
12.03. godz. 7.45, czas – 12′ “IPO Soczi 2014” TVP1 12.03. godz. 20.05,
czas – 1’30 “IPO Soczi 2014 – Kronika” TVP1
12.03. godz. 23.45, czas – 18′ “IPO Soczi 2014 – Kronika dnia” TVP Sport
13.03. godz. 7.45, czas – 12′ “IPO Soczi 2014” TVP1 13.03. godz. 20.05,
czas – 1’30 “IPO Soczi 2014 – Kronika” TVP1
13.03. godz. 22.35, czas – 18′ “IPO Soczi 2014 – Kronika dnia” TVP Sport
14.03. godz. 20.05, czas – 1’30 “IPO Soczi 2014 – Kronika” TVP1
14.03. godz. 22.35, czas – 18′ “IPO Soczi 2014 – Kronika dnia” TVP Sport
15.03. godz. 6.55, czas – 12′ “IPO Soczi 2014” TVP1 15.03. godz. 23.50,
czas – 18′ “IPO Soczi 2014 – Kronika dnia” TVP Sport

16.03. godz. 6.20, czas – 12′ “IPO Soczi 2014” TVP1
16.03. godz. 20.05, czas – 1’30 “IPO Soczi 2014 – Kronika” TVP1
16.03. godz. 22.35, czas – 18′ “IPO Soczi 2014 – Kronika dnia” TVP Sport

22.03. godz. 6.45, czas -15′ “Pełnosprawni”- IPO TVP1

23.03. godz. 15.00, czas -25’ (?), reportaż IPO SOCZI ‘2014 TVP Sport

25.03. godz. 18.30, czas – 24′ “Pełnosprawni”- IPO TVP Sport

29.03. godz. 6.50, czas – 15’ “Pełnosprawni”- IPO TVP1