OK System

Członkowie naszego Stowarzyszenia w trosce o poziom własnej kondycji fizycznej biorą od marca 2012 roku udział w projekcie OK System. Dzięki zakupowi przez nasze Stowarzyszenie indywidualnych karnetów beneficjenci projektu mogą w wybranym i dogodnym dla siebie czasie korzystać z obiektów sportowych, siłowni, basenów, ścianek wspinaczkowych itp. Projekt pozwala na korzystanie z w/w obiektów na preferencyjnych warunkach.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych członków naszego Stowarzyszenia. Obecnie bierze w nim udział blisko 50 osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w ideę szerzenia aktywnych form spędzania czasu wolnego i troski o własne zdrowie psychofizyczne.