Na integracyjnym szlaku 2014

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością oraz propagowanej przez nas idei, w tym roku pragniemy zorganizować projekt którego głównym założeniem jest aktywizacja ruchowa osób środowisk pełno i niepełnosprawnych, poprzez organizację cyklicznych rajdów turystycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, oraz jej najbliższych okolic.

Projekt odbywał się będzie w okresie czerwiec – listopad 2014. Tak duża rozpiętość czasowa projektu pozwoli na stworzenie możliwości uczestnictwa szerokiemu gronu beneficjentów oraz umożliwi im pełniejszą i długotrwałą integrację. Możliwe będzie także poznawanie uroków najbliższego środowiska na przełomie pór roku.

W siedmiu rajdach po najciekawszych turystycznie zakątkach Gminy Miejskiej Kraków oraz okolic weźmie udział łącznie ponad pięćdziesiąt osób. Planowane jest odwiedzenie takich miejsc jak:

  • Ojców
  • Lasek Wolski i Zalew Kryspinów
  • krakowskie skałki
  • Tyniec
  • szlak krakowskich kopców
  • Puszcza Niepołomicka (wraz z kompleksem zamkowym)
  • podkrakowskie dolinki

Projekt pozwoli więc osobom z niepełnosprawnością otworzyć się na otaczającą ich przyrodę, dostrzec uroki i zalety turystyki jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim zobaczyć, że nie dom czy komputer, ale świeże powietrze są najlepszym czynnikiem integrującym, poprawiającym ogólne zdrowie psychofizyczne. Napędzając do dalszej pracy i nauki, jest niewątpliwie czynnikiem wspierającym długotrwały proces rehabilitacji i rewalidacji. Pełnosprawni uczestnicy odkryją ponadto, że w obszarze turystyki i aktywnego wypoczynku osoby pełno i niepełnosprawne mogą być równorzędnymi partnerami i kompanami wypraw.

Zapraszamy zatem wszystkich do udziału w naszych rajdach. Informacje o terminach i miejscach wyjść publikowane będą na bieżąco na naszej stronie internetowej w zakładce projektu oraz na Facebooku.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków