Mikołajkowe Zawody Pływackie

Stowarzyszenie „NIE WIDZE PRZESZKÓD” przy współpracy z Kołem Absolwenta SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie działającym w strukturze Stowarzyszeniu Nadzieja organizuje w dniu 7.12.2012 roku Mikołajkowe Zawody Pływackie. Odbędą się one na terenie pływalni SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6.
W zawodach wezmą udział uczniowie, nauczyciele i absolwenci w/w Ośrodka. Termin rozpoczęcia zawodów – godz. 10.00.
Głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD”, które w oparciu o partnerstwo zawarte ze Stowarzyszeniem Nadzieja zebrało w ramach zbiórki 1% podatku niezbędne do realizacji zadania środki finansowe.
Profesjonalna obsługa zawodów będzie możliwa dzięki wsparciu ze strony nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w Ośrodku. Honorowy patronat nad imprezą objęła Dyrekcja Ośrodka.