Kontakt dla mediów

Katarzyna Snarska
tel.: +48 603 941 069
mail: katarzyna.snarskaja@gmail.com

Jerzy Płonka – prezes Stowarzyszenia
tel.: +48 663 038 019
mail: kontakt@niewidzeprzeszkod.pl