Dotknij i usłysz kulturę

Ubiegłoroczna edycja projektu okazała się ogromnym sukcesem. Spotkała się również z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno osób niewidomych i słabowidzących jak i ich przewodników. Liczba osób, która skorzystała z przygotowanej przez nas oferty znacznie przekroczyła zakładaną grupę beneficjentów.

Potrzeba obcowania z kulturą jest nieodzownym elementem procesu socjalizacji oraz całożyciowego uczenia się. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych wzrokowo pragniemy zaprosić już po raz drugi niniejszy projekt.


Wydarzenia: