Dotknij i usłysz kulturę 2012

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz ich pełnosprawnych rówieśników, pełniących w nim rolę opiekunów. Ma on na celu aktywizację kulturową tychże osób oraz ich wzajemną integrację. Osoby z dysfunkcją wzrokową z racji swojej niepełnosprawności często nie korzystają z dobrodziejstw płynących z przebywania w ośrodkach kulturalnych…

Młodzież zewsząd jest “bombardowana” informacjami oraz zachętami do bezpośredniego obcowania z kulturą, jednak w przypadku wyżej wspomnianej grupy jest to niewykonalne bez angażowania osób trzecich. Projekt “Dotknij i usłysz kulturę” ma na celu umożliwienie osobom z dysfunkcją wzroku bezpośredni kontakt z dziedzictwem kulturowym poprzez wyjścia do kin, teatrów, filharmonii, opery oraz muzeów. Projekt ma ponadto na celu pokazać społeczeństwu że osoby z niepełnosprawnością są w stanie aktywnie uczestniczyć w szeroko rozumianej kulturze. Dziedzictwo kulturowe o jakim osoby z niepełnosprawnością do tej pory tylko słyszały, zostanie przez nie “dotknięte” i pozwoli im zrozumieć, że nie muszą być tylko biernymi obserwatorami kultury. Projekt realizowany będzie 1.04 – 30.06 2012. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o kontakt mailowy na nasz adres – liczba miejsc jest ograniczona. Koordynatorem projektu jest Barbara Musioł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w projekcie!