„Dotknąć i usłyszeć kulturę”

Celem projektu jest umożliwienie osobom z niewidomym i słabowidzącym oraz przewodnikiem uczestnictwo w wielu wydarzeniach kulturalnych na terenie Miasta Krakowa. Dzięki życzliwości niżej wymienionych instytucji mamy możliwość dbać o rozwój integracji społecznej środowiska osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz dać szansę osobom z dysfunkcją wzroku aby zgodnie z nazwą projektu mogły „Dotknąć i usłyszeć kulturę”