Andrzej Bargiel #niewidzeprzeszkod

… bo w życiu najważniejsze są marzenia…

Za mną 42 z 47 najwyższych szczytów europejskich – chwile szczęścia i radości przeplatane sytuacjami kryzysowymi, strachem, kontuzjami i zwątpieniem. 
Nie poddaję się, wiem, że z pomocą przyjaciół – niemożliwe stanie się możliwe. 

Andrzej Bargiel Nie Widzi Przeszkód